สถานที่/ติดต่อ

สถานที่จากแผนที่
Https://Goo.Gl/Maps/Tes8abQQP8x

                                                                   กรอกข้อมูลเพื่อติดต่อทางสำนักอาจารย์ดำ


194/1บ้านแม่ข่าน้อย
 เหมืองแก้ว ซอย2
 ตำบลป่าแดด
 อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50100


โทรตติดต่อ 093 293 36 26
arjan.daam@gmail.com
เวลาเปิด-ปิดสำนัก 08:00-17:00 น.

หยุดทุกวันอาทิตย์และวันพระขึ้น15ค่ำ

ที่อยู่สำนักสักอาจารย์ดำ

13  ถนนมูลเมือง
ซอย6 ตำบลศรีภูมิ
อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรติดต่อ 093 293 36 26

ข้อความจากอาจารย์

ศรัทธานำมาซึงความสำเร็จ

สิ่งที่ควรรู้ก่อนเข้ามาสักยันต์
-บุคคลผู้ที่ประสงค์จะเข้ามารับการสักยันต์จากสำนักสักยันต์อาจารย์ดำต้องมีอายุครบ20ปีในกรณีที่ต้องการสักหมึก
-ห้ามดื่มสุราและสิ่งเสพติดทุกชนิด
-ทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยเพราะบางครั้งต้องรอตามคิว