สำนักอาจารย์ดำ    ENGLISH    FRANCAIS     中文網站 

      การสักยันต์    เป็นการสักที่ต่างจากการสักทั่วไปซึ่งมุ่งเน้นแต่ความสวยงามหรือเพื่องานศิลปะ  แต่จุดประสงค์หลักคือในเรื่องของความเชื่อทางไสยศาสตร์ เช่น จะทำให้มีโชค แคล้วคลาดปลอดภัย คงกระพันชาตรี และพ้นจากอันตรายต่างๆ รูปแบบของลายสักหรือยันต์ต่างๆมีความหมายและให้คุณต่างกันไป 
     ล้านนา  คือ  ราชอาณาจักรของชาวไทยวนในอดีตที่ตั้งอยู่บริเวรทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยมีภาษาพูดภาษาเขียนขนบธรรมเนียมประเพณีพิธีกรรมเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง
     การสักยันต์ในล้านนา ถือว่าเป็นศาสตร์อีกแขนงหนึ่งที่อยู่คู่กับชาวล้านนามาช้านานมีทั้งศาสตร์และศิลป์ที่เป็นเอกลักษณ์รวมไปถึงคติธรรมคำสอนที่ซ่อนอยู่ในอักขระเลกยันต์ต่างๆซึ่งจะเป็นแนวทางปฏิบัติเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตรใจได้อีกทางหนึ่ง  นอกจากนั้นยังมีความศักดิ์สิทธิที่เกิดจากพิธีกรรมเวทมนต์คาถาและศรัทธาความเชื่อ ที่ช่วยให้มีโชคมีลาภ แคล้วคลาดปลอดภัย คงกะพันชาตรี  และในด้านของเมตตามหานิยม   ค้าขาย
     อาจารย์ดำ เป็นผู้ที่ใช้อักษรธรรมล้านนา ศาสตร์และศิลป์  ในการสักยันต์เพื่อให้เกิดความเข็มขลัง ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเมตตาหรือแคล้วคลาดปลอดภัยเสริมดวงเสริมบาระมีให้เกิดประสิทธิแก่ผู้คนที่เข้ามารับการสักยันต์ในสำนัก

สำนักอาจารย์ดำ

เรื่องราวเกี่ยวความเข้มขลัง  ประวัติความเป็นมาต่างๆ

ตัวอย่างลายสัก

ตัวอย่างลายสักบางส่วนของทางสำนัก

คลิก

ที่อยู่สำนักสักอาจารย์ดำ

13  ถนนมูลเมือง
ซอย6 ตำบลศรีภูมิ
อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรติดต่อ 093 293 36 26

ข้อความจากอาจารย์

ศรัทธานำมาซึงความสำเร็จ

สิ่งที่ควรรู้ก่อนเข้ามาสักยันต์
-บุคคลผู้ที่ประสงค์จะเข้ามารับการสักยันต์จากสำนักสักยันต์อาจารย์ดำต้องมีอายุครบ20ปีในกรณีที่ต้องการสักหมึก
-ห้ามดื่มสุราและสิ่งเสพติดทุกชนิด
-ทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยเพราะบางครั้งต้องรอตามคิว